Welkom op de website van Basisschool Domino


 • warning: Creating default object from empty value in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/gallery_assist/gallery_assist.module on line 4234.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1134.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /customers/d/9/3/basisschool-domino.be/httpd.www/domino/modules/ctadmin/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.

Eigen opvoedingsproject

Eigen opvoedingsproject

 
 

Als Katholieke Basisschool ijveren wij voor een volwaardige ontplooiing van het kind, met het oog op een gelukkige toekomst. De ons toevertrouwde kinderen willen we begeleiden naar meer volwassenheid, naar een volledige ontplooiing van hun persoonlijkheid, met het evangelie als inspiratiebron. In onze school staat het kind centraal!

Dit instrument bevat intenties, standpunten, werkwijzen, afspraken, maatregelen … die betrekking hebben op doelen, inhouden, vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs in onze school. Dit alles is ondergebracht binnen de 5 pijlers van het opvoedingsconcept voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

 

 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Het is de taak van de school kinderen te laten ontdekken hoe waarachtig het christendom de mens bevordert. Christelijke waardenopvoeding gebeurt niet alleen in godsdienstlessen, maar in gans het schoolgebeuren. De sfeer in onze school is er één van begrip, respect, verdraagzaamheid, hartelijkheid, vertrouwen en oprechte naastenliefde waarin niemand gediscrimineerd wordt en aan ieder kansen geboden worden. In het drukke schoolleven maken we bewust ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Ook moet elke klas een christelijke sfeer uitstralen: kruisbeeld, Mariabeeld, godsdiensthoekje …

Wij lassen projecten en vieringen in, i.s.m. parochiemensen, waardoor wij als schoolgemeenschap onze verbondenheid met de grote kerkgemeenschap en met de wijde wereld willen beleven. Eucharistievieringen, gebed in de klas en liturgie zijn specifieke middelen waarmee onze school zich in haar gelovig zijn kan uitdrukken. Aan de houding en bezieling van de leerkrachten kunnen de kinderen de christelijke waarden daadwerkelijk ervaren. De leerkrachten moeten een voorbeeldfunctie vervullen voor hun leerlingen. De fijne omgang tussen collega’s, tussen leerkrachten en directie, leerkrachten en kinderen, leerkrachten en ouders, is een spontane vorm van voorleven van christelijke waarden zoals o.a. verdraagzaamheid, openheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheid, solidariteit …

 

 1. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

De vorming die wij de leerlingen aanbieden, beantwoordt enerzijds aan de normen van het leerplan en bereidt anderzijds het kind voor op een plaats in de maatschappij. Wij willen de leerlingen verantwoorde leerstof aanbieden, volgens het vooropgestelde leerplan van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. Het opgelegde leerplan willen wij zo pedagogisch mogelijk en op een aangename manier aanbieden. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Kinderen moeten leren met het oog op het leven, zodat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Wij willen de leerlingen stimuleren en motiveren door kwaliteit, meer dan door kwantiteit.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

* de wereld van taal en communicatie * de wereld van het muzische

* de wereld van cijfers en feiten * de wereld van de techniek

* de wereld van samenleven * de wereld van verleden en heden

* de wereld van het goede * de wereld van zingeving

* de wereld van het godsdienstige

 

 1. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Wij zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Wij stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. Wij willen openstaan voor vernieuwingen zoals bijvoorbeeld eindtermen, nieuwe methodes en handleidingen, omschakeling van didactische handelingen, I.C.T, aandacht voor het milieu …

 

 1. Werken aan de ontplooiing van elk kind, met een brede zorg

Als leergemeenschap stelt de school zich tot doel haar leerlingen optimaal te begeleiden in hun groei en ontwikkeling op alle terreinen van hun persoon: hoofd, hart en handen (kennen, kunnen en zijn). Concreet bedoelen we:

 1. Hoofd: het leerbedreigde kind helpen;

het taalarme kind opvangen;

het hoogbegaafde kind stimuleren;

het zorgbehoevende kind extra begeleiden;

langdurig afwezige kinderen bijwerken.

 1. Hart: opvang van kinderen met emotionele, sociale en/of gedragsproblemen.
 2. Handen: oog hebben voor creatieve en sportieve vaardigheden.

 

Wij willen een goede band smeden met de ouders door:

 • Belangrijke informatie i.v.m. het leergedrag door te spelen.
 • Oudercontacten te organiseren in kleuter- en lager onderwijs.
 • Indien nodig overlegmomenten in te lassen voor omstandigheden eigen aan elk kind.

Wij hebben oog voor de brede zorg voor ‘alle’ kinderen en een speciale zorg voor kinderen die om welke reden dan ook minder kansen in het leven hebben. Kinderen met ernstige stoornissen zullen wij doorverwijzen naar gespecialiseerde centra.

 

 1. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief-menselijke relaties tussen alle participanten, nl. het schoolbestuur, het personeel, de ouders en het oudercomité, de kinderen, het CLB … en dit zowel binnen als buiten onze school. Onze klas, onze school is geen eiland! Wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met de andere vestigingsplaats en met andere scholen. Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap. Onze school streeft naar een team waarbinnen iedereen gewaardeerd wordt voor zijn inbreng, waar positieve kritiek kan, waar iedereen zichzelf kan zijn, waar een eerlijke, open relatie mogelijk is en waar iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Goede interne en externe relaties zijn belangrijk, d.w.z.:

 • Een vriendschappelijke sfeer tussen leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en
 • directie.
 • Een goede opvang van nieuwe en tijdelijke leerkrachten.
 • Begrip tonen en elkaar steunen bij eventuele moeilijkheden.
 • Stimuleren van gezamenlijke activiteiten.
 • Elkaars werk en inzet positief bekijken.
 

Nieuws

 • Nog even geduld! We werken aan een nieuwe website!

©2017 Copyright Basisschool Domino. Alle rechten voorbehouden. Hosting By M2 ICT bvba.